تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - در گذشت آیت الله خاتون آبادی
توسط : حامد...
 

تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - در گذشت آیت الله خاتون آبادی

در چنین روزی در سال 1152هجری قمری امیرمحمد حسین خاتون آبادی ازعلمای برجسته جهان تشیع و عرفای بزرگ به دیار حق شتافت   . آیت الله خاتون آبادی آثار گرانقدری از خود به جای نهاده است که از میان آنها می توان به " حاشیه برشرح لمعه" ، "حاشیه برشرح جدید تَجرید"  و" الالواح السماویه"  اشاره کرد .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName