سلام علی قائم المنتظر
توسط : ياس نبي
 

امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: ...

هر گاه زمان غيبت را درك كردي و در آن زمان قرار گرفتي پس اين دعا را بخوان: خداوندا شناخت خودت را به من عطا كن چرا كه اگر تو خود را، به من نشناساني، نبيت را نخواهم شناخت، خداوندا رسولت را به من بشناسان چرا كه اگر شناخت رسولت را به من عطا نكني حجت تو (كه امام زمان است) را نخواهم شناخت، خداوندا حجتت را به من بشناسان چرا كه اگر شناخت او را به من ندهي از دينم گمراه مي شوم

يکشنبه 13/8/1386 - 0:23
پسندیدم 0
UserName