شب چشمانت
توسط : حسرت

اگر من فقط 1 روز...

فقط یک روز دیگر

از این زندگی سهم داشته باشم

باز هم شب چشمانت

برایم آن سوی دریا پنهان است؟

شنبه 12/8/1386 - 20:50
پسندیدم 0
UserName