عشق ومحبت
توسط : poursorkh
                                      

به سرو بلند قامت گفتند :

عشق و محبت كجاست؟

گفت:

عشق در نم نم قطرات بلوري باران است

به شقايق گفتند.گفت:

عشق در سرود دل نواز باران است

به زندگي گفتند .گفت:
عشق در نم نم باران ,در قصه ي خورشيد نخواهد بود

عشق و محبت در دورترين سيارات كه در آنان اثري از نور نيست,در خشك ترين بيابان ها,در بلندترين قلل و حتي در گوشه ي قلب مهربان تو جاريست

عشق در هر جا كه خداوند است

ميبارد.

شنبه 12/8/1386 - 19:14
پسندیدم 0
UserName