کليدهاي ميانبر ويندوز
توسط : mahdid

    کليدهاي ميانبر ويندوز


Ctrl+A

تمام آيکن هاي پنجره فعال را انتخاب مي کند .


Ctrl+C

آيکن را داخل کليپ برد کپي مي کند .


Ctrl+F

Find All Files را نمايش مي دهد .


Ctrl+G

گو تو فلدر را نمايش مي دهد .


Ctrl+N

پنجره جديدي را به نمايش مي گذارد .


Ctrl+O

Open را باز مي کند .


Ctrl+P

در هر محيطي پرينت مربوطه را باز مي کند .


Ctrl+s

سيو مي کند .


Ctrl+X

آيکن را در داخل کليپ برد کات مي کند .


Ctrl+Z

آخرين عمل را غير فعال مي کند .


Ctrl+V

عمل Paste را انجام مي دهد .


F1

بري کمک .


F2

تغيير نام آيکن .


F3

Find All Folder را فعال مي کند .


Delete+Shift

آيکن را بطور کامل حذف مي کند .


Alt+Ctrl+Delete

همون سه انگشتي معروف .


Alt+Tab

جابجايي بين محيط هاي فعال .


Alt+PrintScreen

صفحه عکس برداري شده را در داخل Paint پيست مي کند .


Alt+Esc

جابجايي بين پنجره هاي ويندوز .


Alt+BackSpace

آخرين عمل به حالت قبل انجام بر مي گردد .


Alt+Shift+BackSpace

آخرين عمل را دوباره انجام مي دهد.

نظر یادتون نره؟

شنبه 12/8/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName