تبدیل یک پوشه به یک درایو
توسط : mahdid

{تبدیل یک  پوشه به یک درایو}
اگر به پوشه ای خیلی علاقه دارید ویا به هر دلیلی دیگر می خواهید آن را به یک درایو تبدیل کنید تا سریعا˝ در my computer به آن دسترسی داشته باشید:
1.از منوی Start فرمان Run را اجرا کنید.
2.در پنجره ظاهر شده عبارت cmd را تایپ کنید و ok را بزنید.
3.در پنجره ظاهر شده که محیط dos می باشد عبارت زیر را به صورت دقیق تایپ نمایید:
"آدرس و نام شاخه" یک فاصله{Space }:نام درایو یک فاصله   Subst
مثال:شاخه E:\new با نام درایو m نشان داده شود: ==>  subst  m:  "E:\new"
**+نکته+**
فقط یادتون باشد مسیر را داخل "     "  قرار دهید و نام درایوی که انتخاب می کنید با نام درایوهای my computer یکی نباشد.
جهت حذف نمایش درایوی که ساخته اید در همان محیطی که آن را ایجاد کرده اید دستور زیر را بنویسید:
            /d    یک فاصله  :نام درایو   یک فاصله Subst
مثال:
حذف شاخه ای که با نام درایو m نشان داده شده است :==>  /d    m:    subst

نظر یادتون نره؟

شنبه 12/8/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName