افزودن یك هاب Usb به كامپیوترهای شخصی
توسط : mahdid
افزودن یك هاب Usb به كامپیوترهای شخصی

 

امروزه می‌توان دوربین‌هـــــای دیجیتالی، دستگاه‌های پخش MP۳، چاپگرهـــــا، اسكنرهـــــا و تقریبا هر وسیله الكترونیكی را بـــــه كامپیوتـــــر وصـــــل كرد. اگر چه در كامپیوترهـــــای جدیـــــد، نصب انـــــواع وسایل جانبی از طـــــریق دو یـــــا چند پورت USB آسان شده است ولی هنوز به پورت‌های بیشتری نیاز است. به همین جهت برای اتصال ایـــــن وسایل به یك هاب USB نیاز است. هاب USB با سوئیچ USB كه اجازه اتصال یك وسیله مانند یك چاپگر را به چندین كامپیوتر می‌دهد، تفاوت دارد.
هر هاب USB مشتمل بر چند پورت USB یا سوكت‌هـای كوچك USB است. بنـــــابراین اگر روی كامپیوتر خود فقط یك یا دو پورت USB داشته باشید، یك هاب USB با ارائه تعداد زیادی پورت USB، نصب وسایل جانبی را ساده‌تر می‌سازد. همچنین اگر به طور مداوم برای نصب وسیلـــــه دیگری مجبور به جدا كردن سوكت وسیلـــــه دیگری از كامپیوتر خود هستید، استفـــــاده از یك هـــــاب USB بـــــه شمــا امكان اتصال همزمـان چند وسیله مانند چاپگـــــر، دوربین دیجیتال و دستگـــــاه پخش ۳MP را می‌دهـــــد. همچنیـــــن موجب می‌شود كه پورت‌های USB در مكانی قابل دسترس‌تر در مقایسه با پشت كامپیوتر قرار گیرند.
روند آماده‌سازی هاب USB كار ســـــاده‌ای است. ولی ابتدا بایـــــد امكان وصل هاب به كامپیوترتان را بررسی كنید. بـــــا نصب یك هاب USB می‌توانیـــــد پورت‌های USB دیگری را به سیستم خود اضافه كنید ولی برای این منظور باید حداقل یك پـورت USB روی كامپیوتر خود داشته باشید; در غیـــــر این صـــــورت (مانند اغلب كامپیوترهای قدیمی) نمی‌توانید هاب USB را به كامپیوتر خود متصل كنید.
بـــــه طـــــور كلی، كامپیوترهای شخصی كه قبل از سال ۱۹۹۷ ساخته شده‌انـد از USB پشتیبانی نمی‌كنند. لذا بـــــرای اطمینان از این پشتیبانـــــی در كامپیوتر خـود به سایت ۳www.usb.org/about/faq/ans بـــــروید و از USB Implementers Forum بـــــرنامـــــه رایگـــــان USB Evaluation را دریـــــافت كنید. سپـــــس دقیقا به این موضوع بیندیشید كه چرا به یك هاب USB نیاز دارید و نوع منـــــاسب آن را خریداری كنید. در ضمن به خاطر بسپارید كـــــه برای اتصال همـــــه وسایل جانبی به كامپیوتر در همه شـــــرایط نمی‌توان از هر نوع هاب استفاده كرد. (مانند شبكه‌های بی‌سیم كه پورت USB اختصاصی نیاز دارند و با هاب USB كار نمی‌‌كنند.)
هاب‌هـــــای USB بـــــه دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: هاب‌هایـــــی كه برق خـود را از گذرگـــــاه تامین می‌كنند(bus-powered) و هـــــاب‌هایـــــی كه دارای جریان برق هستند .(self-powered) هاب‌هایی كه برق خود را از گذرگاه به دست می‌آورند، جریان برق مورد نیاز خود را از كامپیوتر دریافت می‌كنند.
بالعكس هاب‌هایی كه خود دارای جریان برق هستنـد، برق خود را از یك منبع برق خارجی تامین می‌كنند و برای اتصال اسكنرها و هارددرایوهای خارجی كه مصرف برق آنها نسبتا زیاد است و معمولا در صورت اتصال آنها به سیستم با هاب‌هایی كه برق خود را از گذرگاه می‌گیرند به درستی كار نمی‌كنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، حتـــــی در صـورت عـدم نیـــــاز به یك هاب دارای جریان برق، توصیــه می‌شود كـــــه آن را خریداری كنیـــــد زیرا در نهایت به آن نیاز خواهید داشت.
نكته بعدی كـــــه باید بدان تـــــوجه داشته باشید، نسخه USB دستگـــــاه و قابلیت‌های USB كامپیوتر است. در آغاز ارائه فناوری USB، نسخه ۱ و كمی بعد نسخه ۱۱۱ به منزله نسخه‌هـــــای استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند ولی در حال حاضر نسخه ۲ با سرعت قابل ملاحظه ۴۸۰ مگابیت در ثانیه در مقابل سرعت ۱۲ مگابیت در ثانیه نسخه‌های قبلـــــی جایگزیـــــن آنها شــده است. البتـــــه هاب‌هـــــای ۲.۰ USB با نسخه‌های قبلی یعنی نسخه ۱ و وسایل جانبی آنها سازگار هستند ولی دستگاه‌های دارای پورت ۲.۰ USB به یك هاب ۲.۰ USB نیاز دارند. بنابراین در اتصال تجهیزات به كامپیوتر خود دقت كنید و دفترچه راهنمای آنها را دقیقا مطالعه كنید.
قیمت هاب های USB به طور معمول بیـــــن ۲۰ تا ۶۰ دلار است ولی برای خرید هر نوع تجهیزات ابتدا مطمئن شوید كه سیستم شما دارای حداقل ملزومات برای استفاده از آن دستگاه باشد. همچنین دفترچه راهنمای قطعه مورد نظر و دستورات نصب هاب را به دقت مطالعه كنید زیرا معمولا دستورالعمل نصب انواع مختلف هاب با یكدیگر تفاوت دارد.
هنگام نصب هاب مانند هر قطعه سخت‌افزاری دیگر از هارددرایو خود یك نسخه پشتیبان تهیه كنید. سپس سیم برق هاب را به پریز زده و كابل USB را به یك پورت آزاد USB وصل كنید. در دفترچه راهنمای بعضـــــی از انواع هاب از شما خواسته می‌شود كه برای احتیاط ابتدا كامپیوتـــــر خـــــود را خاموش كرده و سپس هاب را به سیستم خـــــود اضافـــــه كنید. به علاوه با توجه به نوع هاب USB خریداری شده و سیستم‌عامل مورد استفـــــاده، ممكـــــن است لازم شود كه برای برقراری ارتباط بیـــن كامپیوتر و یك دستگاه جانبی، درایور یا نرم‌افزار ارائه شده به همراه دستگاه رانصب كنید.
در این صـــــورت CD همراه دستگاه خریـــــداری شـــــده را در درایو CD كامپیوتر خود قرار داده و مطابق دستورالعمل‌هـــــای ظاهـــــر شده روی صفحه مانیتـــــور عمل كنید. هاب USB را در محلی كه به آسانـــــی قـــــابل دسترســـــی است مانند بالا یا كنار كامپیوتر قرار دهید تا به آسانی بتوانیـــــد وسایل جانبی را به كامپیوتر خود وصل كنید. با راه‌اندازی كامپیوتـر، كلیـــــه دستگاه‌هایـــــی را كه به كامپیوتر وصل كرده‌اید، یك به یك امتحان كنید. همچنین برای اطمینان از صحت عملكرد پورت‌های موجود در هاب یكـــــی از وسایل جانبـــــی را با همه پورت‌ها امتحان كنید. از آنجائیكه برای این آزمایش نیازی به هر بار خاموش كردن كامپیوتر یا وسیله جانبی نداریـــــد،‌ایـــــن عملیات بـــــه سرعت انجام می‌شود وبالاخره می‌توانید چندین وسیله را به سیستم خود متصل كنید.
اگر بیش از چهار وسیله جانبـــــی داریـــــد، می‌توانید ۶ یا ۷ (و حتی بیشتـــــر) پورت هاب USB داشته و یا هاب‌های USB را به شكل زنجیره‌ای در كنار هم قرار دهید. می‌توانید از ۱۲۷ وسیلـــــه USB به طور همزمان استفاده كنید. البته به ندرت مواردی پیش می‌آید كه كاربری تا این حد مجبور به استفاده از این تعداد وسایل شود ولی در این صورت اگر از هاب‌های USB دارای جریان برق استفاده می‌كنید، بنا به توصیه سازندگان این هاب‌ها، برای اتصال وسایل جانبی به هاب‌های زنجیره‌ای از آداپتورهای برق كـــــه همراه با این هاب‌ها ارائه می‌شوند، استفاده كنید تا كلیه پورت‌های موجود در هاب‌ها برق مورد نیاز را دریافت كنند.
اگر قابلیت‌هـــــای USB خـــــود را فقط برای افزایش سرعت ارتقـــــا می‌دهید، استفاده از هاب‌های ۲.۰ USB مقرون به صرفه نیست. برای انتخاب یك هاب USB، با آنكه هاب ۲.۰ USB برای حداكثر سرعت دستگاه‌ها توصیـــــه می‌شـــــود ولی وجود آن باعث افزایش سرعت سیستم قدیمی شما نخواهد شد. زیرا اگر هاب USBشما ۲ باشد ولی پورت USB كامپیوتر ۱۱۱ باشد، حداكثر سرعت این در پورت ۱۱۱ خواهد بود.
برای افزایش سرعت انتقال اطلاعات در اتصالات USB، می‌توانید به جـــــای یك هاب در كامپیوتر از یك كارت توسعه استفاده كنید. البته روند نصب یك كارت توسعه تا اندازه‌ای پیچیده‌تر از نصب یك هاب USB است.
در هر حال اگر می‌خواهید به آسانی از بلندگوی كامپیوتر خود به پخش موسیقی ۳MP گـــــوش دهید و همزمان تصاویر دیجیتالی خـــــود را دریافت واسنـــــاد Word را چـــــاپ كنید، بهترین كاری كه می‌توانید انجام دهید استفاده از یك هاب USB است.

 

نظر یادتون نره؟؟

شنبه 12/8/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName