سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh
 

1. عظمت زندگي درعلم نيست،بلكه درعمل است.

2.اين ذهن ماست كه مارا شاد يا نا شاد،غني يا فقيرمي سازد.

3.بهترين كار بجاي ايراد گيري،چاره انديشي است.

4.موفقيت تنها يك چيزاست،اينكه زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد.

5.قدرت واقعي عبارتست از توانايي ايجادارتباط و نفوذ در ديگران

شنبه 12/8/1386 - 17:15
پسندیدم 0
UserName