سخنی از آبراهام لینکلن..
توسط : mostafa2_gh
 

برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت وخواری بکشاند

           (امام صادق (ع) )

 

اگر می خواهید در شادی همیشگی بسر بزید به هر چیزی آنطوری نگاه کنید که می پندارید آخرین بار است که ان را می بینید

                                                          (اسپینوزا)

 

 

کسی که برای جلب رضایت مردم و خوشنودی مردم موجب خشم و غضب خداوند شود خداوند او را به مردم واگذار می کند

                                 (امام حسین (ع) )

 

عشق ورزی یه رابطه دو طرفه است نمی توانید فقط عشق بدهید یا فقط آن را در یافت کنید

          (اریک فروم)

                                                                                                        

دوستی که شما را درک کند شمارا می سازد

                                                       (رومن رولان)

 

 ازدواجیکه به خاطرپول ایجاد شود به خاطر پول هم از بین می رود

                                                                                   (رولاند)

 

تنها کسی می تواند به تو آرامش دهد که خودش به آرامش رسیده باشد

                                                                                         (بودا)

 

 

تا خود را دوست نداشته باشید دوست داشتن دیگران فقط یک قصه است

                                                                            (اریک فروم)        

 

 

شما می توانید هر چیزی را دوست بدارید ولی نباید نیازمند ان باشید

                                                                                  (الیس)

                                                                           

هر اشتباه یک تجربه است فقط همین

                                             (ویلسون)

 

 

قربانگاه عقل ها غالبا در طمعهاست

                                        (امام علی(ع) )

 

 

هیچ روزی از *امروز* با ارزش تر نیست

                                                   (گوته)

 

 

بالاترین عبادت عفت شکم و شهوت است

                                                  (امام محمد باقر (ع) )

 

 

دیگران هر چیز شما را می توانند از شما بگیرند بجز باورتان

                                                                              (بک)

 

 

 

 

هر که گمانش را نیکو نگرداند از هر کسی وحشت خواهد نمود

                                                                          (امام علی (ع) )

 

 

در همین لحظه زندگی کن نه در غم دیروز تا لذت آنرا بچشی

                                                                          (اسکات تایلور)

 

 

بهترین کار برای جذب قلوب مردم خیر خواهی و نیکوکاری نسبت به آنهاست

                                                                      (ناپلئون)

 

 

کسیکه بر نفس خود چیره شود بر دنیا هم می تواند چیره شود

                                                                             (ریک روا)

 

 

بحران های بزرگ انسان های بزرگ را به وجود می آورند

                                                                          (مثل هندی)

 

به جای انکه بگویید چرا؟فکر کنید چگونه

                                                  (لویی پاستور)

 

شنبه 12/8/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName