آخرین نگاه
توسط : mostafa2_gh

  سخنان آموزنده :

اگر می خواهید در شادی همیشگی بسر ببرید به هر چیزی آنطوری نگاه کنید که می پندارید آخرین بار است که آن را می بینید

شنبه 12/8/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName