امام صادق علیه السلام می فرمایند :
توسط : mostafa2_gh
 

علم و دانش بیست و هفت حرف است ، آنچه تاكنون همه پيامبران آورده اند ، دو جزء بيشتر نبوده
مردم تا امروز ، جز دو حرف از علم آگاهي ندارند ، وقتي قـائـم عجل الله قيام نمايد بيست و پنج حرف
ديگر را آشكار مي نمايد و در ميان مردم پخش مي كند و آن دو حرف را نيز به آن ضميمه نموده و
بيست و هفت حرف در ميان مردم پخش و نشر مي گردد .

شنبه 12/8/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName