امام محمد باقـر علیه السلام می گوید :
توسط : mostafa2_gh
 

در وقتی کـه پـدرم عازم سفر بـود ، از وي درخواست كـردم
مرا وصيتي فرمايد . به من فرمود با پنج تن دوستي و مجالست مكن :

۱ . با فاسق و نابكار و فرومايه منشين كه ترا به يك لقمه ناني مي فروشند .

۲ . با مردم بخيل معاشرت مكن كه در روز سخت و محنت ياري تو نمي كنند .

۳ . از دروغگو پرهيز كن كه او به منزله سراب است و ترا مي فريبد : دور را نزديك ، و نزديك

را دور جلوه مي دهد .

۴ . از مردم احمق و نادان كناره گيري كن كه چون ميخواهند به تو سودي رسانند زيان ميرسانند .

۵ . از كسي كه قطع رحم كرده نيز گريزان باش كه خداوند در چند جاي قرآن او را لعن كرده است .

شنبه 12/8/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName