گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

از شوخی بی مورد بپرهیز،زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد. امام کاظم(ع)

شنبه 12/8/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName