گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند،رستگاری نخواهند شد. امام حسین(ع)

شنبه 12/8/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName