امام کاظم علیه السلام به یکی از فرزندانش فرمود :
توسط : mostafa2_gh
 

پسر عزیزم ، مبادا خـداونـد تو را در گناهي كه از آن نهي فرموده ات

ببيند و مبادا تو را در عبادتي كه تو را به آن فرمان داده نيابد و بر تو

باد كه تلاش كني و خـويشتن را از كوتاهي در عـبادت و فرمانبرداري

خداوند بر كنار نداري ؛ چرا كه خداوند آن گونه كه حقّ عبادت اوست

عبادت نمي شود . و از شوخي دوري گزين ؛ زيرا آن روشني ايمانت

را بـزدايد و از جـوانمردي تو بكاهد و از بي قراري و بي حالي دوري

گزين ؛ زيرا آن دو ، تو را از نصيب دنيا و آخرت ، باز دارند .

شنبه 12/8/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName