گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

با مردم آن چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. امام علی(ع)

شنبه 12/8/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName