گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که عملشان با آنهاست ،اما به حالشان سودی نمی دهد. امام علی(ع)

شنبه 12/8/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName