گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. امام علی(ع)

شنبه 12/8/1386 - 16:46
پسندیدم 0
UserName