گنجینه احادیث
توسط : mohsen_yahoo

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد:تعدی و ناسپاسی پدر و مادر. رسول خدا(ص)

شنبه 12/8/1386 - 16:46
پسندیدم 0
UserName