سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh

 

با سه چيز عقل انسان ها محك زده مى شود: ثروت، پست و مقام، مصيبت ها و مشكلات. -------------------- كسى كه در وجود خويش نهال تقوى بكارد، ميوه هاى هدايت را از آن به دست مى آورد. -------------------- مقدار كمى از معرفت و عرفان، سبب زهد در دنيا مى گردد. -------------------- معيار ديندارى مخالفت با هواى نفس است.

شنبه 12/8/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName