سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh

 

آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود.

شنبه 12/8/1386 - 16:41
پسندیدم 0
UserName