سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh

 

به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اعتماد نداشته باش.

شنبه 12/8/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName