مهم چيست؟
توسط : hesam_k_2007
مهم نيست که قشنگ باشي قشنگ اينه که مهم باشي حتي براي يه نفر...........
شنبه 12/8/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName