از زندگي ...
توسط : hesam_k_2007
از زندگي هر آنچه لياقتش را داريم به ما ميرسد نه آنچه که اررويش را داريم.
شنبه 12/8/1386 - 15:52
پسندیدم 0
UserName