زندگي مثل چيست؟
توسط : hesam_k_2007
زندگي مثل پياز است که هر برگش را ورق بزني اشکتو در مي ياره.
شنبه 12/8/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName