طنين رساي كلمات مهرانگيز
توسط : shokry1344

 

 

به نام خدا

كلمات مهرانگيز ممكن است كوتاه باشند، اما طنين رسايي دارند.

شنبه 12/8/1386 - 13:56
پسندیدم 0
UserName