طنز
توسط : moh277

وقتی دلم برات تنگ می شه...چشامو می بندم و...


()*()

(-.-)

(")(")


فکر می کنم که تو...


()*())#()

( '.' )'.' )

(")(")')(")


همیشه پیشمی!

شنبه 12/8/1386 - 13:12
پسندیدم 0
UserName