عشق...
توسط : 2004 oghab

با همه بی سرو سامانیم, باز بدنبال پریشانیم

آمده ام  بلکه نگاهم کنی

عاشق آن لحظه طوفانیم, دل خوش گرمای کسی نیستم

آمده ام تا که بسوزانیم

شنبه 12/8/1386 - 12:24
پسندیدم 0
UserName