شناخت جايگاه جبر و اختيار

شناخت جايگاه جبر و اختيار

كارها چنان در سيطره تقدير است كه چاره انديشي به مرگ مي‏انجامد

نهج البلاغه ، حكمت  16

شنبه 12/8/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName