ره آورد شوم فرار از جنگ

ره آورد شوم فرار از جنگ

در باره آنان كه از جنگ كناره گرفتند - حق را خوار كرده، باطل را نيز ياري نكردند.

نهج البلاغه ، حكمت  12

شنبه 12/8/1386 - 12:16
پسندیدم 0
UserName