روش برخورد با دشمن

روش برخورد با دشمن

اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانه پيروزي قرار ده.

نهج البلاغه ، حكمت  10

شنبه 12/8/1386 - 12:14
پسندیدم 0
UserName