شناخت ره‏آورد اقبال و ادبار دنيا

شناخت ره‏آورد اقبال و ادبار دنيا

چون دنيا به كسي روي آورد، نيكي‏هاي ديگران را به او عاريت دهد، و چون از او روي برگرداند خوبي‏هاي او را نيز بربايد.

نهج البلاغه ، حكمت  8

شنبه 12/8/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName