شگفتي‏هاي تن آدمي

شگفتي‏هاي تن آدمي 

از ويژگي‏هاي انسان در شگفتي مانيد، كه:با پاره‏اي »پي« مي‏نگرد، و با »گوشت« سخن مي‏گويد، و با »استخوان« مي‏شنود، و از »شكافي« نفس مي‏كشد.

نهج البلاغه ، حكمت 7

شنبه 12/8/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName