ارزش راز داري و خوشرويي

ارزش راز داري و خوشرويي

سينه خردمند صندوق راز اوست، و خوشرويي وسيله دوست يابي، و شكيبايي، گورستان پوشاننده عيب‏هاست.و يا فرمود:پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب‏هاست، و انسان از خود راضي، دشمنان او فراوانند

نهج البلاغه ، حكمت 5

شنبه 12/8/1386 - 12:8
پسندیدم 0
UserName