تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - دستور انتخاب اعضای مجلس موسسان از سوی رضا خان
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - دستور انتخاب اعضای مجلس موسسان از سوی رضا خان

در چنین روزی در سال 1304 ه ش ، دستور انتخاب اعضای مجلس موسسان برای اصلاح قانون اساسی و تعیین حکومت جمهوری از سوی رضاخان صادر شد .  مجلس‌ موسسان بعدها  در جلسه ‌21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 بااکثریت‌ 257 نفر از 260 نفر عده‌ حاضر درجلسه‌، طی‌ ماده‌ واحده‌ای‌ اصول‌ سه‌گانه‌ 38 و37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ را تغییر داده‌ واصلاح‌ نمود که‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ایران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌ پهلوی‌ وخاندان‌ او واگذار شود.پس ازآنکه رضاخان سردارسپه پایه های قدرت خویش را برجنازه آخرین پادشاه قاجاراستوارساخت ، برخی روشنفکران درباری پیرامون وی به فراهم آوردن مصالح انتقال قانونی سلطنت و حقانیت بخشیدن به آن پرداختند.

شنبه 12/8/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName