...
توسط : mostafa2_gh
 

تار زولفت را جدا مشاطه گر از شانه کرد

دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد

شنبه 12/8/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName