سخنی از آبراهام لینکلن..
توسط : mostafa2_gh
 

 

شکست همیشه پیروزی به دنبال ندارد گاهی انسان

را نا بود می کند

....

شنبه 12/8/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName