تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - سوزانده شدن بدن ایندیرا گاندی
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - سوزانده شدن بدن ایندیرا گاندی

در چنین روزی در سال 1984 میلادی بدن اینیرا گاندی نخست وزیر هندوستان سوزانده شد . وی سه روز پیش در  سال   1984 میلادی  ترور شد . ایندیرا فرزند جواهر لعل نهرو در سال 1959 میلادی رییس حزب کنگره هندوستان شد و پس از لعل بهادر شاستری در هجدهم ژانویه نخست وزیر آن کشور گردید . به افتخار مهاتما گاندی ، رهبر بزرگ استقلال هند ، نام خانوادگی آن ها به گاندی  تبدیل شد چرا که پدر ایند یرا یعنی جواهر لعل نهرو از همرزمان گاندی بزرگ بود. هندو ها معتقدند پس از کشته شدن فرد باید پیکر او را سوزاند . پس از این واقعه پیکر افراد برجسته همچون گاندی بر روی کوهستانهای هندوستان منتشر گردید .

شنبه 12/8/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName