مطلبی از فروغ فرخزاد
توسط : mostafa2_gh
 

اینرابدان که این دنیا پر از انسانهایی است

که درحالی که تو را می بوسند طناب دار تو

 را می بافند

!!!!!

شنبه 12/8/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName