تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - بازگشت جرج دوم به یونان
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - بازگشت جرج دوم به یونان

در چنین روزی در سال 1935  جرج دوم به یونان بازگشت و دوباره دیکتاتوری خود را در این کشور از سر گرفت .

 

شنبه 12/8/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName