ورزش مفيد براي زنان چه نوع ورزشي است؟

1. نرمش، تحت نظر مربيان كارآزموده مفيد است.
2. پياده روي حداقل روزي نيم ساعت، هر چند كار روزانة بانوان زياد باشد، پياده‌روي براي سلامت آنها لازم است.
3. واليبال در حد متعادل و نه به عنوان ورزش حرفه‌اي، سودمند است.
4. بسكتبال نيز بايد متعادل باشد.
5. پينگ پنگ.
6. تنيس.
7. كارهاي هنري چون (خياطي، بافندگي و...).
8. ورزشهاي چشم، حافظه، تمركز، ورزشهاي فكري، تندخواني و فعاليتهاي علمي، پژوهشي.

شنبه 12/8/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName