سخني از خواجه عبدالله انصاري ..
توسط : mostafa2_gh

 

می پندارند که دارند

بگذار تا پرده بردارند!!!!

شنبه 12/8/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName