تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - جدایی اطریش و مجارستان
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - جدایی اطریش و مجارستان

در چنین روزی  و در سال 1918 امپراطوری اتریش-  مجارستا ن از یکدیگر جدا شد . پس از جنگ جهانی نخست کشور های اطریش- مجارستان که تحت یک حکومت واحد اداره می شدند توسط  دول محور از یکدیگر جدا شدند و هریک دارای حکومت مستقلی گشتند .

شنبه 12/8/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName