باید گذاشت و رفت..
توسط : mostafa2_gh

 

بگذارید و بگذرید

ببینید و دل نبندید

چشم بیندازید و دل مبازید

که دیر یا زود باید گذاشت و رفتامام علی (ع)

شنبه 12/8/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName