تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - وحشت عمومی در اروپا
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 12آبان - ۲۱شوال - 3 November - وحشت عمومی در اروپا

در چنین روزی در سال 79    وحشت عمومی اروپا را فرا گرفت . این وحشت ناشی از خبر گذر یک ستاره دنباله دار از آسمان اروپا بود .

شنبه 12/8/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName