من تو را با آنچه هستي دوست دارم....
توسط : mostafa2_gh
 

از زمين آسمانها دوست دارم مي پرستم
من تو را همچون اهورا من تو را همچون مسيحا
همچو عطر پاک گلها دوست دارم مي پرستم
من تو رابا هستي خود با وجودم
عاشقم با خون خود با تار و پودم
من تو را با لحظه هاي انتظارم
عاشقم با اين نگاه بيقرارم
من تو را همچون پرستو، ياسمن ها، نسترن ها
من تو را با آنچه هستي دوست دارم

شنبه 12/8/1386 - 11:41
پسندیدم 1
UserName