ويژگي‌هاي يك ورزشكار 1

يك ورزشكار مسلمان بايد ويژگيهاي خاص مكتب خود را داشته باشد. ورزش براي يك مسلمان بايد وسيله‌اي براي بالا بردن خلق و خوي نيكو باشد و رفتار وكردار ورزشكار مسلمان مي‌تواند در تمامي عرصه‌ها مبلغ دين اسلام و شاهد گوياي يك مكتب انسان‌ساز باشد.
آن چه براي يك ورزشكار مسلمان مهم است اين است كه اخلاق و رفتار او مطابق با موازين شرع مقدس باشد و همين توازن اخلاق و رفتار است كه مي‌تواند دين اسلام را به ديگران منتقل كرده و به آنها بشناساند.
نيروي بدني و تقويت جسمي بدون ايمان ارزشي ندارد.
1. تقوي
يكي از صفات ورزشكار باايمان تقوي و پرهيزكاري است. معيار ارزش در نزد خداوند كريم چنين است:
گرامي‌ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست.
[1]
پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايند: شخص با ايمان قوي و نيرومند ، از شخص باايمان ضعيف، بهتر و دوست داشتني‌تر است.
[2]
ايمان و تقوي در ورزشكاران باعث افتخار آنان است و تقوي آنها را از بديها و پليديها حفظ مي‌كند.
2. دانش و آگاهي
ورزشكار مسلمان بايد همان گونه كه از نظر جسمي قوي و نيرومند است، از جهت علمي نيز توانا و نيرومند باشد.
در قرآن كريم علم و دانش و قدرت جسمي در كنار هم آورده شده است. در اين مورد قرآن مي‌فرمايد:
و خداوند طالوت را در دانش و قوت جسم فزوني بخشيده است.
[3]
و در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: هنگامي كه موسي ـ عليه السلام ـ نيرومند و كامل شد حكمت و دانش به او داديم.
[4]
در روايات نيز علم و دانش و ورزش در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند، روايت مي‌فرمايد:
حق فرزند (پسر) بر عهدة پدرش اين است كه به او نوشتن و شنا كردن و تيراندازي را آموزش داده و جز از راه حلال روزي او را تأمين نكند.
[5]
متأسفانه اكثر ورزشكاران مسلمان از اين نكته غافل بوده و هنگامي كه وارد عرصة ورزش مي‌شوند مقامات معنوي، اخلاقي، عقيدتي و درس، بحث، تحقيق ومطالعه را كنار مي‌گذارند و اين خلأ بزرگي براي ورزشكاران به شمار مي‌رود.
3. عمل صالح
يكي از ويژگيهاي ورزشكار مسلمان انجام اعمال صالح است. هم چنان كه يك ورزشكار مسابقه مي‌دهد، و در رقابتهاي ورزشي شركت مي‌كند و گاه برنده مي‌شود، در اعمال خير نيز بايد سبقت بگيرد.
چنان كه قرآن مي‌فرمايد:
آنها در سعادت و خيرات عجله مي‌كنند و مي‌شتابند و اينان هستند كه به كارهاي نيكو سبقت مي‌گيرند.
[6]
ورزشكار مسلمان بايد به مسابقه در امور خيريه و برنده شدن در آن بيش از برنده شدن در مسابقات ورزشي اهميت دهد.
4. انجام فرامين الهي
وقتي ورزشكار از طريق ورزش به قوت و دانائي دست يافت، بايد بداند كه اين نيرو و توان را بايد در راه خدا به كار گيرد.
اين هدف را در دعاهاي ماه رمضان از خداوند چنين طلب مي‌كنيم:
خدايا مرا (از نظر جسمي و روحي) قوي گردان تا بتوانم فرامين تو را به معناي واقعي آن عمل نمايم.
[7]
وقتي فردي قوي مي‌شود بايد ابتدا به فرامين الهي عمل كند و اشخاص ضعيفند كه از بندگي خدا سرباز مي‌زنند و بندة شيطان مي‌شوند.
در اين مورد علي ـ عليه السلام ـ نيز مي‌فرمايند:
هر گاه توانا و قوي باشي بر طاعت خدا قوي باش، و اگر ناتوان بودي از معصيت خدا ناتوان باش.
[8]
5. مبارزه براي اعتلاء حق
دفاع از حق، احتياج به قدرت و نيروي جسمي و روحي دارد. فردي كه با ورزش متعادل قوي شود و از نظر روحي نيز رشد كند، نيروي خود را بايد صرف مبارزه براي اعتلاء حق و از بين رفتن باطل كند.
انبياء الهي نيز با نعمت شجاعت و قدرت، بر كافران پيروز مي‌شدند. در قرآن نمونه‌هاي زيادي در اين موارد وجود دارد.
در مورد طالوت خداوند مي‌فرمايد:
خداوند او را بر شما برگزيده، علم و قدرت جسمي او را وسعت بخشيده است.
[9]
طالوت با قدرت و نيرويي كه داشت، پادشاه قوم بني‌اسرائيل گشت.
در مورد حضرت داود ـ عليه السلام ـ خداوند مي‌فرمايد:
سپس آنان به فرمان خدا سپاه دشمن را به هزيمت و شكست واداشتند و داود (جوان كم سن و سال نيرومند و شجاع كه در لشكر طالوت بود) جالوت را كشت و خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد و از آنچه مي‌خواست به او تعليم داد.
[10]
در مورد حضرت موسي ـ عليه السلام ـ خداوند مي‌فرمايد:
هنگامي كه موسي نيرومند و كامل شد، ‌حكمت و دانش به او داديم و اين گونه نيكوكاران را جزا مي‌دهيم.
[11]
داستان حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بسيار مفصل است كه حضرت با قدرت و توانائي كه خداوند به او داد و او را تأييد كرد، توانست بر فرعونيان غلبه پيدا كند.
آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مي‌شود اين است كه انبياء الهي به قدرت جسمي و علم الهي هر دو مسلّح بودند. ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز چنين بودند. نمونه‌هاي بسياري از قدرت جسمي ائمه ـ عليهم السلام ـ در تاريخ مسطور است كه جاي بحث فراوان دارد.
رشادتهاي علي ـ عليه السلام ـ در جنگهاي صدر اسلام، تقويت اسلام به وسيلة نيروي جنگي مردان خدا، در تاريخ به ثبت رسيده است.
ورزشكار قوي كسي است كه با درس و عبرت گرفتن از تاريخ در خدمت كلمة الله باشد و حق را در جامعه اعتلاء بخشد.
6. ياري مظلومان
يكي از ويژگيهاي ورزشكار مسلمان ياري ستمديدگان است. چنان كه علي ـ عليه السلام ـ به فرزندان خود وصيت فرمود:
اي حسن ـ عليه السلام ـ و حسين ـ عليه السلام ـ همواره دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.
[12]
قدرت انسان بايد در مسير تقويت دين و دفاع از مظلومين و نابودي دشمنان خدا و ارزشهاي الهي به كار گرفته شود. اينجاست كه قوي بودن ارزش است. نمونه‌اي از ياري مظلوم در داستان حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در قرآن چنين آمده است.
حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در موقعي كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، ناگهان دو مرد را ديد كه به جنگ و نزاع مشغول هستند. يكي از پيروان او بود و ديگري از دشمنانش. آن يكي كه پيرو او بود از وي در برابر دشمنش تقاضاي كمك كرد.
[13]
حضرت موسي ـ عليه السلام ـ كه داراي روحية دفاع از مظلوم در برابر ظالم بود، بلافاصله به كمك مظلوم شتافته و با ظالم درگير مي‌شود. او تنها با زدن يك مشت بر سينه دشمن او را از پاي در مي‌آورد.
امام سجاد ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد:
خداوندا به روان محمد و آل محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ رحمت فرست و دست مرا در مبارزه با ظلم و اجحاف توانا گردان و به زبان من در برابر دشمن، قدرت گفتار بخش و بر قوم بدخواه پيروزم گردان. مقدر فرماي كه حيلة مردم حيله‌گر را در هم بشكنم و دست ظالم را از تعدي و تجاوز كوتاه كنم و... تهديد دشمنان را به هيچ انگارم و ... پروردگارا مقرر بفرماي كه دستهاي من در خير و صلاح مردم به كار افتد و هم چنان دست كارگر مرا از منت‌گذاري و دل آزاري ايمن دار و زبان مرا از خودستائي و تفاخر خاموش فرماي.
[14]
7. عفو و گذشت
يكي از ويژگيهاي ورزشكار اين است كه بايد داراي روحية گذشت و بخشش باشد و وقتي در اوج پيروزي قرار دارد، در عين حال كه توانائي دارد و بر دشمن پيروز شده بر او سخت نگيرد و درصدد انتقام‌جوئي و صدمه زدن به حريف نباشد.
علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد:
هر گاه بر دشمنت دست يافتي، پس بخشش و گذشت از او را، شكر و سپس نعمت توانائي بر او قرار ده.
[15]
و در روايت ديگر فرمودند:
در بين مردم آن كسي از همه تواناتر است كه به فرو نشاندن خشم خود به واسطه حلم و بردباري‌اش توانا باشد.
[16]
و در جاي ديگر چنين توصيه فرمودند:
و خشم را فرو بنشان و هنگام توانائي عفو كن و هنگام تندخوئي بردبار باش و با وجود تسلّط داشتن (از انتقام) دوري كن تا برايت پاداش نيكو باشد.
[17]
و در روايتي ديگر چنين فرمودند: زكات پيروزي گذشت است.
[18]
رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در روايتي فرمودند:
قوي‌ترين شما كسي است كه به هنگام خشم و غضب خويشتن‌داري كند و بردبارترين شما كسي است كه پس از قدرت، عفو نمايد.
[19]
8. خودسازي
يكي از ويژگيهاي ورزشكار مسلمان تقويت قواي روحي براي خودسازي و رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي مي‌باشد.
رسول گرامي ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود:
مرد باايمان از نيروي بدني خود به نفع خويش (در رابطه با دنيا و آخرت) استفاده مي‌كند از دنياي خود براي آخرتش و از جوانيش قبل از رسيدن پيري و از زندگانيش پيش از مرگ براي سعادت (دنيا و آخرت) بهره مي‌جويد.
[20]
يكي از ابعاد خودسازي، تسلط انسان بر نفس خويش است كه او را از گناه باز دارد. علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد:
در بين مردم، آن كسي از همه قويتر است كه تسلّطش بر (هواي نفس) خويش بيشتر باشد.
[21]
در روايت مي‌خوانيم:
روزي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از جائي مي‌گذشت كه در آنجا گروهي از جوانان به بلند كردن سنگ مشغول بودند. آن حضرت پرسيد: چه كار مي‌كنيد؟
گفتند: با اين كار مي‌خواهيم بفهميم از بين ما چه كسي از همه نيرومندتر و قوي‌تر است؟
فرمود: آيا مايليد من به شما بگويم، كداميك از شما از همه نيرومندتر است؟
عرض كردند: البته يا رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ .
حضرت فرمودند:
شديدترين و قوي‌ترين شما كسي است كه وقتي راضي و خشنود شد، رضايتش او را در گناه و باطلي داخل نسازد و هنگامي كه خشمگين و ناخشنود گشت، خشمش او را از گفتار حق خارج ننمايد و زماني كه به قدرت رسيد به زور آن چه را كه حق او نيست، نمي‌گيرد.
[22] [1] . ان اكرمكم عند الله...؛ حجرات، 13.
[2] . المؤمن القوي خير و احب من المؤمن الضعيف.
[3] . و زاده بسطة في العلم و الجسم؛ بقره، 247.
[4] . و لما بلغ اشده و استوي آتيناه؛ قصص، 14.
[5] . گفتار وعاظ، ج 1، ص 99، حق الولد علي والده ان يعلمه الكتابه و السباحه و الروايه و ان لايرزقه الا طيّبا.
[6] . اولئك يسارعون في الخيرات؛ مؤمنون، 61.
[7] . اللهم قوني فيه علي اقامة امرك؛ مفاتيح دعاي ماه مبارك رمضان.
[8] . نهج البلاغه، حكمت 375.
[9] . و زادة بسطة في العلم؛ بقره، 247.
[10] . فهزمهم باذن الله؛ بقره، 251.
[11] . و لما بلغ اشدّه و استوي؛ قصص، 14.
[12] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامة 47.
[13] . و دخل المدينه؛ قصص، 15.
[14] . صحيفة سجاديه، دعاي بيستم.
[15] . نهج البلاغه، حكمت 10، ص 1092.
[16] . ميزان الحكمه، ج 7، ص 234.
[17] . نهج البلاغه، نامه 69، ص 1067.
[18] . نهج البلاغه، حكمت 202.
[19] . بحار الانوار، ج 77، ص 148، خبر 67.
[20] . فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه و من دنياه لاخرته و في الشيبة قبل الكبر و في الحيوة قبل الممات.
[21] . ميزان الحكمه، ج 5، ص 28.
[22] . ميزان الحكمه، ج 7، ص 235.


 

شنبه 12/8/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName