شوخی بیجا
توسط : yavar115

امام علی(ع):

هیچ کس شوخی بیجا نکند مگرآنکه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد.

شنبه 12/8/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName