خواهم نوشت..............
توسط : mostafa2_gh
 

من از طرح زیبای هر خاطره

سلامی غزل گونه خواهم نوشت

که باور کنی گرچه دوراز تو ام

فراموش هرگز نکردم تو را

در این رخوت بی مجال زمان

که احساس پژمرده  همچون خزان

به یاد تو من مانده ام آشنا

که شاید که من یاد باشم تو را.

رومانيك

شنبه 12/8/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName