مبادا ببینیم .............
توسط : mostafa2_gh
 

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم
حتی اگر به دیده رویا ببینیم
من صورتم که به صورت شعرم شبیه نیست
بر این گمان مباش که زیبا ببینیم
شاعر شنیدنی ست ولی میل توست
 
آماده ای که بشنوی ام یا ببینیم
این واژه ها صراحت تنهایی من اند
 
با این همه مخواه که تنها ببینیم
 
مبهوت می شوی اگر از روزن ات شبی
بی خویش در سماع غزل ها ببینیم
 
یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم
در خود که ناگزیری دریا ببینیم
شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست
 
اما تو با چراغ بیا تا ببینیم

شنبه 12/8/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName